HYSJ sjefen kommer - Et oppgjør med det etablerte

Foredrag om psykologisk trygghet og effektive team

De fleste har prøvd det. Å stå en gruppe av mennesker på jobben og snakke om ting og tang som ofte involvere alle andre enn de som står og prater sammen. Eller å gå forbi noen som lavmælt står og prater om andre. Og det snakkes ofte om sjefen, feil og mangler og generelle destruktive ting. Ofte i fortid.

Det snakkes om alt det som burde sies høyt, men som ingen tør å si høyt.

Forestill deg at denne snakken om disse tingene, kunne tas med dem det gjelder og der det burde. Tenk om fokuset kunne være på bidragende faktorer fremfor å finne fem feil! At det som blir sagt og gjort alltid har til formål å forbedre systemet alle opererer i, slik alle kan bli bedre til den jobben de er ansatt til å gjøre. Med andre ord å gjøre laget bedre og derigjennom oppnå bedre resultater – sammen.

I dag bruker alle medarbeidere, på alle nivå, 50% mer tid på å samarbeide, enn for 20 år siden. Det er ikke lengere nok å ansette talentfulle individer. De skal være i stand til å samarbeide med andre individer for å lykkes i dagen arbeidsmarked.

HYSJ SJEFEN KOMMER

Er foredraget som gir deg innsikt og verktøy til å bryte dette mønsteret og «finn fem feil» mentaliteten. Til å ta et oppgjør med de etablerte sannheter. Til å sette spotlight på det som skjer i den blinde vinkelen. Til å skape en kultur bygget på trygghet, tillit og effektivitet i team. Til å bygge opp et sundt felleskap der alle hjelper hverandre til å skape fremgang på en åpen og ærlig måte. Der rammer, regler og roller er tydelige og fair samt gir mening.

Foredraget handler om å hvordan en gruppe av mennesker kan skape psykologisk trygghet, sette mangfoldet fri og skape unike resultater sammen og gir deg verktøy til:

  • Å skape effektive team og grupper.
  • Å skape samarbeid, samspill og samhold
  • Å skape styrkebasert lederskapet som setter medarbeiderskapet fri. Og omvendt!
  • Å skape psykologisk trygghet og tillit til hverandre
  • Å få folk til å ta interpersonelle risici.
  • Å utnytte forskjelligheten hos mennesker til å skape unik samhandling og individuell vekst.

Fremtiden starter nå. Suksess skaper vi sammen. Det er laget som er bedriften og det er individene som er laget. Mere fremgang hjelper med å utvikle individet og laget.

Målgruppe

Foredraget kan bestilles med spesiell fokus på ledere, HR, medarbeidere eller åpne grupper og er relevant for alle som er nysgjerrig på psykologien bak hva som styrer vår arbeidshverdag og hvilken innvirkning psykologisk trygghet og glede har for våre prestasjoner sammen og hver for seg.

Lyst å høre mer eller booke foredrag?

Vil du booke foredraget eller høre mer om hvilke muligheter dere har, kan du kontakte meg her.