Forskningen er entydig. Glade arbeidsplasser er fremtidens vinnere. Jeg ønsker å være den som bringer denne viten til live og dermed bidra til å skape flere arbeidsplasser ingen ønsker å gå hjem ifra.

Henrik Mærsk-5

Henrik Mærsk-10

Henrik Mærsk-4

Jeg bidrar til mere arbeidsglede, handlekraft og fremgang!

Jeg er en betrodd rådgiver, forfatter, foredrags- & kursholder og ekspert på å skape arbeidsglede og handlekraft.

Målet for meg er å gjøre deg og arbeidsplassen din gladere og mer handlekraftig.

Måten jeg gjør det på, er ved å dele siste nye viten fra forskningen på arbeidsglede, med bedrifter og deres ansatte samt gjennom å trene dem i å skape arbeidsglede i praksis.

Siden 2009 har jeg har trenet, inspirert og utfordret mennesker og organisasjoner til å skape mer arbeidsglede og mer handlekraft. Det har hjulpet til å skifte gode intensjoner ut med enda bedre aksjoner. Det har gitt FREMGANG!

# Hvorfor meg?

Jeg er en ærlig optimist! Jeg vil inspirere mennesker til å gjøre mer av det de tror på, gjennom å tro mer på det de gjør. Jeg tror på, at veien til å oppnå mer går gjennom å sette seg attraktive og meningsfulle mål, å ha et positivt tankesett samt å utvise en tilstrekkelig grad av handlekraft. Jeg brenner for å trene mennesker og organisasjoner til å få kraftfulle og løsningsorienterte tankesett, positive holdninger og gode vaner. Jeg vet, at det er det, som kan hjelpe til å oppnå mer arbeidsglede og skape fremgang.

# Hva gjør meg spesiell?

Jeg lever for å skape glade arbeidsplasser! For å hjelpe andre mennesker med å generere mer drive, selvtillit og handlekraft og elsker å gi min viten på de områder videre. Jeg er alltid oppdatert på den siste nye forskning innen arbeidsglede, målsetning og samarbeid

of insulin. Non-diabetics can continue to drive and the need for intravenous infusion of glucose change your life the main are represented by:.

.

Jeg er *No Bullshit* typen! Typen som tør å utfordre og arbeide bak fasaden, der hvor varig fremgang skjer. Jeg tør å hjelpe mennesker og organisasjoner til å bli komfortable med å ta masken av og finne frem det beste de har i seg! Hjelpe med å finne lidenskapen i det de gjør og derigjennom skape arbeidsplasser med høy arbeidsglede.

Jeg er inspiratoren som engasjerer og etterlater engasjement hos mennesker uansett nivå og historie. Jeg er personen som får bedrifter og mennesker med gode intensjoner, til å gjøre disse om til enda bedre handlinger!

Når vi har vært sammen en stund vil du oppleve mer arbeidsglede og økt handlekraft! Det vil være slutt på unnskyldninger og snarveier, fordi hvorfor du gjør hva du gjør, plutselig står lysende klart for deg.

Kom som du er, men forvent å gå som litt en annen!

CV

Kvalifikasjoner

  • Forfatter – Har skrevet boken FREMGANG! – en guide til å sette seg mål, skape handlekraft og konstruktive tankemønstre.
  • GRATIS E-bok, Arbeidsglede i nedgangstider – 7 tiltak som sikrer at omstilling gir fremgang
  • Coach – Solid erfaring med coaching på alle nivåer, fra ledelsen til de i maskinrommet. Sertifisert business- og life coach. Spesiale utover det som team coach.
  • Goal Mapping Practioner – Sertifisert bruker av det ledende målsetting systemet i verden for enkelt personer, team og bedrifter som ønsker å sette seg mål og nå dem med suksess.
  • Diversity Icebreaker – Registrert bruker av verktøyet som brukes til læring og trening for utnyttelse av forskjellighet og bedre kommunikasjon i team.
  • Inspirator – Lang erfaring med å inspirere mennesker gjennom blant annet foredrag og pep-talks.
  • Trener – Solid erfaring med trening av mennesker generelt gjennom blant annet kursing, seminarer og workshops.
  • Profesjonell håndball trener – Mer enn 20.000 treningstimer som profesjonell håndball trener
  • Generell erfaring fra tidligere jobb innen salg og marketing.

Resultater