Foredrag_tilhørere

Forskningen er entydig. Glade arbeidsplasser oppnår mere enn andre arbeidsplasser. Høy arbeidsglede er en katalysator til å øke effektiviteten, produktiviteten, salget, servicen og mye mere. Medarbeidere som er glade er samtidig mere innovative og kreative. Jeg lærer i foredragene dere alle de tingene som dere må vite for å bli en gladere arbeidsplass.

Foredraget er super underholdende og samtidig veldig seriøst. Der er øvelser underveis, hvor deltagerne bliver aktiverte og får utprøvd budskapene med det samme.

Der er en konstant vekselvirkning mellom presentasjon, videoer, refleksjon og øvelser, så deltagerne får budskapet presentert på mange ulike måter.

Se referenser her

Deltagernes utbytte

Foredraget gir deltakerne alt hva dem skal bruke, for å kunne skape mere arbeidsglede og bedre resultater etterfølgende:

 • Viden om arbeidsglede basert på den seneste forskning.
 • Konkrete redskaper som kan brukes med det samme – flere av dem prøver vi i foredraget.
 • Energi og lyst til å gjøre noe med det.
 • En fantastisk positiv felles opplevelse.

Innhold

Vi kommer rundt om de viktigste pointer omkring arbeidsglede, og gir deltakerne en solid viden om emnet. Innholdet er bl.a.:

 • Hva er arbeidsglede og hvorfor er den så viktig.
 • Hva giver arbeidsglede? (PS: det er ikke en fruktordning).
 • Hva er de verste myter om arbeidsglede.
 • Kjenn de verste arbeidsglede-drepere som syting, stress og travelhet og lær at takle dem konstruktivt.
 • Hvorfor din arbeidsglede er ditt ansvar – hvorfor du ikke kan sitte og vente på at sjefen og kollegene kommer og gjør deg glad.
 • Enkle redskaper som deltakerne kan bruke med det samme til å skape mere glede på jobben.

Mer enn bare et foredrag

I får mer enn bare et foredrag– jeg hjelper dere til at få mest mulig ut av arrangementet og til å følge opp på det i etterkant.

Alt dette er med i prisen for foredraget.

Før foredraget

 • Med en gang dere booker foredraget sender jeg en bekreftelse, så der er styr på alle de praktiske detaljer som tid, sted, språk, pris osv.
 • Vi tar et telefonmøte, hvor jeg spør inn til målgruppen, virksomhetens konkrete situasjon og hva deltagerne særlig gjerne skal ha med seg hjem fra arrangementet.
 • Vi kan også måle deltagernes arbeidsglede med et online spørreskjema. Målingen tager kun 2 minutter å fylle ut, er 100% anonym og gir oss et godt innblikk i hvilke styrker og utfordringer dere opplever omkring arbeidsglede. Vi drar inn resultatene i foredraget og bruker dem til å målrette innholdet spesifikt til dere. Her kan du se et eksempel på arbeidsgledemålingen på norsk og på engelsk.

Etter foredraget

 • Dagen etter sender jeg materiale hørende til foredraget, herunder presentasjonen, videoer og utdypende artikler. Det er viktig at dere får sendt materialet videre til alle deltagerne så fort som mulig.
 • En uke etter foredraget tar vi et telefonmøte, hvor vi taler om, hva dere som arbeidsplass kan gjøre for at følge opp på pointerne fra dagen.
 • 2 måneder efter foredraget kan vi måle deltagernes arbeidsglede igjen og se, hvor mye den har økt.

Emner i foredraget

Jeg kan dra inn mange spesifikke emner omkring arbeidsglede, alt etter deres behov. Noen av de mest etterspurte emner er:

Forandringer

Mange virksomheter skal oftere og oftere igjennom store forandringer som følge av f.eks. sammenlegninger, oppkjøp, omorganiseringer eller vekst. Det går ofte ut over arbeidsgleden, men det trenger det ikke. Lær hvordan dere holder fast i arbeidsgleden, også når virksomheten forandrer sig.

Travelhet

Det kan være drepende for arbeidsgleden å se bunkene bare vokse, overarbeidet øke og gå med en fornemmelse av alltid å være på etterskudd. Jeg gir dere redskaper til å håndtere travelhet positivt og bevare arbeidsgleden, også når der er riktig travelt.

Kriser

Krisetider, nedskjæringer og fyringsrunder kan føre til et massivt dykk i arbeidsgleden. Og hva der er enda verre, så kan det blive selvforsterkende, så den dårlige stemning fører til en “dødsspiral” hvor den kreativitet og entusiasme der skal til for at komme ut av krisen drukner i syting og håpløshet. Jeg gir dere oppskriften på, hvordan man kan bevare arbeidsgleden også i hårde tider, og forteller hvorfor glade arbeidsplasser kommer fortest gjennom krisen.

Møter

Norske medarbeidere bruker mer og mer tid på møter, men mye av den tiden er dessverre ofte spilt. Jeg gir oppskriften på hvordan dere holder mye bedre møter, som både er gøyere og gir langt bedre resultater på mindre tid.

Performance med glede

Mange norske arbeidsplasser prøver å innføre en performancekultur, men møter ofte stor motstand fordi medarbeiderne opplever det som kontroll eller manglende tillit. Jeg forteller hvordan dere skaper en performancekultur uten at det går ut over arbeidsgleden, og hvorfor glade medarbeidere er den beste vei til høyere performance og bedre resultater.

Feedback: Ros, anerkjennelse og kritikk

Ifølge en undersøkelse gjennomført, er mangel på ros og anerkjennelse den nest største arbeidsglededreper i Danmark. Det samme gjør seg mest sannsynlig gjeldende i Norge(undersøkelse laves nettopp nå og du kan delta her om du ønsker det). Der er ingen tvil om, at ros ikke er en fast del av vår kultur, og nøyaktig det samme kan siges om negativ feedback. Vi setter fokus på hvordan dere gjør feedback (positiv og negativ) til en fast og god vane.

Syting og klaging

På mange norske arbeidsplasser er syting og klaging blitt en vane. Det er ofte ødeleggende for arbeidsgleden, fordi det skaper håpløshet, tretthet og oppgivelse. Jeg setter fokus på god og dårlig syting og klaging samt hva dere kan gjøre for å håndtere den konstruktive syting og klaging og komme den destruktive syting og klaging til livs.

Book nå