Effektive team

I dag bruker alle medarbeidere, på alle nivå, 50% mer tid på å samarbeide, enn for 20 år siden. Det er ikke lengere nok å ansette talentfulle individer. De skal være i stand til å samarbeide med andre individer for å lykkes i dagen arbeidsmarked.

Psykologisk trygghet og arbeidsglede er sentrale drivere for å skape effektive team og effektiv samarbeid, for å bringe folk på banen og utnytte styrkene deres.

Teamutvikling handler om å optimere bruken av individenes viten og ferdigheter på en konstruktiv måte slik laget kommer raskere fremover.

Psykologisk trygghet og arbeidsglede i team

Psykologisk trygghet er troen på, at man ikke vil bli straffet eller ydmyket, hvis man prater om feil, tvil, spørsmål, problemer eller ideer. Det er et begrep, som direkte adresserer alt det, vi ikke prater om, og stiller spørsmål om, som hvilken kultur vi ønsker i vår bedrift og jobbfelleskaper vi inngår i. Tidligere var det nok å løpe raskere og øke presset på medarbeiderne, men i dag må vi vite hvor vi løper hen og hvorfor vi løper ditt. Ikke kun tempoet er viktig. Retningen og meningen er sentral. Vi må løpende oppdage, utforske og utvikle hva som er hensiktsmessig og riktig til enhver tid.

Å skape psykologisk trygghet handler på mange måter om det, vi ikke vet, at vi ikke vet. Det som skjer i den blinde vinkelen.

Metoder og verktøy

En av metodene til å skape grunnlag for samarbeid handler om å ta bort interpersonell frykt. Skape åpenhet og et arbeidsklima, hvor mennesker er trygge ved å uttrykke seg og være seg selv. Populært sagt, vil mennesker som opplever psykologisk trygghet, føle oss trygge ved å prate om våre bekymringer og feiltakelser uten frykt for å havne i forlegenhet eller å bli straffet. Vi har tillit til at vi kan si vår mening uten å bli ydmyket, ignorert eller bli utsatt for bebreidelser. Vi vet vi kan stille spørsmål når vi er usikre og vi har tillit til og respektere kollegene våre. Vi kan prøve å være vårt beste og bruke styrkene våre velvitende at det vil bli verdsatt.

Dette vet de fleste, men de færreste jobber målrettet og strukturert for å skape det.

Mere Fremgang ønsker å hjelpe bedrifter med å skape effektive team med høy grad av psykologisk trygghet og arbeidsglede. Metodene det jobbes etter, er vitenskapelig forankret og hjelper til å skape refleksjon, innsikt og læring samt til å skape fremdrift og fremgang. Tilgangen er enkel, direkte og umiddelbar brukbar.

Innhold og fokusområder:

  • Rammer, retning og retningslinjer
  • Samarbeid, samspill og samhold
  • Utnyttelse av forskjellighet
  • Teamroller og kommunikasjon
  • Styrkebasert leder- og medarbeiderskap
  • Feedforward, fremtidsfokusert ros og anerkjennelse

Virkemidler og verktøy:

  • Peptalks og foredrag
  • Kurs, seminar og workshop
  • Bedriftsinterne trenings- og utviklingsprosesser
  • Diversity Icebreaker er et forskningsbasert team-verktøy som er laget for å skape psykologisk trygghet til å samtale åpent om hvordan folk er forskjellige.

Fremtiden starter nå. Suksess skaper vi sammen. Det er laget som er bedriften og det er individene som er laget. Mere Fremgang hjelper med å utvikle individet og laget.

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan jeg kan hjelpe dere med å skape psykologisk trygghet og mer effektive team.