Di bilde

“Når et team anerkjenner at forskjellighet er en styrke har de funnet nøklen til topp-prestasjoner.”

Diversity Icebreaker er et spørreskjema basert teamutviklings verktøy, utviklet av Bjørn Z. Ekelund i Human Factors AS. Benyttet siden 1998. Testen er normert og validert i 2004-2005. Testen tilbys nå på 19 ulike språk. Dette verktøyet kan med stor fordel brukes som en del av en prosess der inkluderer teamcoaching. Verktøyet kan også stå alene som et seminar.

De tre dimensjonene Rød(sosial), Blå(konkret og praktisk) og Grønn(innovativ) kan benyttes i forhold til ulike personlige og sosiale prosesser. Testen er enkel i bruk og bidrar raskt til å skape et psykologisk trygt klima preget av åpenhet, selvrefleksjon og utvikling.

Kvalitetsstempel

Diversity Icebreaker®, er sertifisert av DNV GL som utviklingsverktøy for bruk i seminarer. Verktøyet tilfredsstiller kravene til Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge i tråd med europeiske standarder (EFPA).

I videoen under kan du se en kort og presis illustrasjon av hva et seminar inneholder. Diversity Icebreaker forklart på ett minutt.

Modellen

Modellen er spørreskjema basert og er et verktøy som skaper motivasjon for og evne til å håndtere forskjellighet på en positiv og konstruktiv måte. Øvelsen skaper harmoni, entusiasme og team spirit på en artig, konstruktiv og lærerik måte. Samtidig er noe av det viktigste med verktøyet å skape psykologisk trygghet for å samtale åpent om hvordan folk er forskjellige.

Hvordan arbeider vi med forskjelligheten?

– Hvilke roller har vi?

– Hvilke regler har vi for hvordan forskjelligheten skal brukes?

– Hvilket ansvar har jeg i min rolle?

Vi bruker her Rød, Blå og Grønn for å illustrere, hvordan forskjelligheten har ulik funksjon i ulike faser av prosessen.

– Sette sammen de ulike fagperspektivene, lage ny helhet

– Finne en løsning sammen som er realistisk og håpefull

– Spille sammen, med hensyn til regler, roller og hva som skjer

– Lære av erfaringene på tvers av fag pluss lære av erfaringer blant egne faglige kolleger, disiplinlæring

Diversity Icebreaker gir innsikt i følgende

– Personlighetsforskjeller

– Teamroller

– Kommunikasjonsutfordringer og -muligheter

– Kategorisering av en selv og andre – positivt og negativt

– Dynamikk mellom grupper avhengig av likhet og tilhørighet

– Personlige styrker som er viktige i ulike faser av et prosjekt

Bruksområder

Diversity Icebreaker kan brukes på flere områder.

1. Opplæring/utvikling i sammenheng med team, prosjekter,

2. Kommunikasjon og forhandlinger

3. Oppstart av seminar der åpenhet, feedback og læring er sentralt

4. Kick-off hvor det ønskes en positiv samhandling og læring med andre

5. Før læringsgrupper etableres i seminarer med personlig utvikling

6. Kryss-kulturell trening og kompetanseutvikling

Diversity Icebreaker kan saktens brukes mot en større gruppe, på tvers av team som arbeider sammen i det daglige. Læringen er ens for alle og kan i etterkant brukes inn i det faste team.

Tidsbruken er 2-3 timer og seminar kan kjøres med team fra ca. 5-10 personer til opp mot 150-170 personer av gangen