Canoe team

Når forskjellighet skal, kan og bør utnyttes

Å kunne samarbeide er den direkte veien mot bedre resultater og bedre relasjoner mellom mennesker. Fire øyne ser bedre enn to og fire ører lytter bedre en to. To hjerner tenker bedre enn en og fire hender fikser mer enn to. Man når av logiske årsaker lengre sammen enn alene.

Men hvordan utnytter man egentlig de forskjellige mennesker man har i en bedrift? Hvordan får man disse ulike personligheter med ulike kompetanser og ferdigheter til å jobbe sammen?

Fire øyne ser bedre enn to og fire ører lytter bedre en to. To hjerner tenker bedre enn en og fire hender fikser mer enn to

Team-medlemmer som er klar over sine likheter og forskjeller, – som erkjenner hverandres egenart og som er tydelige på roller og prosesser de arbeider innenfor, lykkes bedre enn andre.