Foredrag_zoom_person som flirer

Jeg arbeider 100% forskningsbasert. Alle foredrag og workshops bygger på den seneste forskning på arbeidsglede fra hele verden. Sammen med Woohoo INC samler jeg løpende de viktigste forskningsresultater fra en rekke disipliner som psykologi, sosiologi, neurologi og management-teori og bruker dem som grunnlag for al mitt arbeid.

I tillegg gjennomfører jeg nettopp nå en konkret undersøkelse om hva som dreper arbeidsgleden hos norske arbeidstakere. Du kan delta i undersøkelsen her.

Jeg arbeider 100% forskningsbasert.

Det betyr ikke, at foredragene og workshopene er kjedelige – tvert imot. Jeg presenterer alltid budskapene på en levende og underholdende måte –  og med forskningen som grunnlag, får kundene mine en vishet om, at der aldri kommer påstander, som der ikke er bevis for. Det gir også budskapet mere troverdighet og større effekt, fordi det baserer seg på metoder, som der er evidens for virker.

Arbeidsglede = Fremgang!

Lego har blant annet nådd posisjonen sin som verdens største brand, rekordhøye overskudd og høy medarbeider engasjement gjennom å fokusere på og jobbe målrettet med arbeidsglede en årrekke.

Ikea, Microsoft, Statoil, Maersk, IBM, Shell og mange flere har likeledes benyttet seg av min/vår unike viden om arbeidsglede.

Se referenser her

Her er de 10 viktigste tingene, du skal vite om arbeidsglede

  1. Undersøkelser viser, at bedrifter med glade medarbeidere klarer seg opp til dobbelt så godt på bunnlinjen.
  2. Arbeidsglede er en av de tre viktigste kilder til livsglede.
  3. Arbeidsglede er den beste kur mot stress. Stress kommer ikke nødvendigvis av å arbeide for mye, men av å ha det ille mens du arbeider.
  4. Mere arbeidsglede kan redusere sykefravær og personaleomsetning dramatisk.
  5. De tre største kilder til manglende arbeidsglede er mangel på ros og anerkjennelse, syting og klaging samt manglende oppbakking fra nærmeste leder viser en undersøkelse jeg har gjennomført blant norske arbeidstakere. Du kan delta i undersøkelsen her om du ønsker det.
  6. Din arbeidsglede er dit ansvar. Ikke sjefens, ikke kollegenes og ikke samfunnets. Det er dit.
  7. Sjefen og bedriften har et ansvar for å skape rammer, som gjør det nemt å være glad på jobben.
  8. Arbeidsglede kommer både av en bedrifts politikker, strategier, planer og hierarkier og av de ting som du og jeg gjør her og nå.
  9. Arbeidsglede kommer ikke av lønn, bonus, titler og frynsegoder. Det kommer av to ting: Resultater – dvs. å gjøre en bra jobb som man kan være stolt av og Relasjoner – å ha det bra med de mennesker man jobber sammen med.
  10. Arbeidsglede kommer ikke av sig selv og det krever en langsiktet, fokusert innsats fra både ledelse og medarbeidere.