Foredrag_tilhørere

Nedgangstider er ofte lik med nedbemanning. Men noen sitter tilbake og de må opprettholde produktiviteten og effektiviteten og skape prestasjoner som skaper ytterligere fremgang.

Krisetider, nedskjæringer og fyringsrunder kan føre til et massivt dykk i arbeidsgleden. Og hva der er enda verre, så kan det blive selvforsterkende, så den dårlige stemning fører til en “dødsspiral” hvor den kreativitet og entusiasme som skal til for at komme ut av krisen drukner i syting og håpløshet.

Spørsmål som:

 • Hvordan sikrer vi at våre ansatte holder engasjement og arbeidslysten oppe?
 • Hvordan opprettholder vi tryggheten og tillitten til mellomledelse og ansatte fremover?
 • Hvordan opprettholder vi en høy servise og et godt salg fremover?

melder seg nok hos de fleste.

Jeg gir dere i dette foredraget, oppskriften på, hvordan man kan bevare arbeidsgleden også i tøffe tider, og forteller hvorfor glade arbeidsplasser kommer fortest gjennom krisen. Jeg har sammensatt dette foredrag til bedrifter som opplever nedgangstider, frustrasjon og oppgitthet. Det er skreddersydd til å holde fokus på- og til å skape arbeidsglede hos de som fortsatt er ansatt.

Glade arbeidsplasser prestere best og er fremtidens vinnere.

Foredraget er super underholdende og samtidig veldig seriøst. Der er øvelser underveis, hvor deltagerne bliver aktiverte og får utprøvd budskapene med det samme.

Der er en konstant vekselvirkning mellom presentasjon, videoer, refleksjon og øvelser, så deltagerne får budskapet presentert på mange ulike måter.

Se referenser her

Deltagernes utbytte

Foredraget gir deltakerne alt hva dem skal bruke, for å kunne skape mere arbeidsglede og bedre resultater etterfølgende:

 • Viden om arbeidsglede basert på den seneste forskning.
 • Spesifikke innspill og verktøyer til å skape glede i nedgangstider.
 • Konkrete redskaper som kan brukes med det samme – flere av dem prøver vi i foredraget.
 • Energi og lyst til å gjøre noe med det.
 • En fantastisk positiv felles opplevelse.

Innhold

Vi kommer rundt om de viktigste tingene omkring hva som gir arbeidsglede, og deltakerne får solid viden om emnet. Innholdet er bl.a.:

 • Hva er arbeidsglede og hvorfor er den så viktig.
 • Hva giver arbeidsglede? (PS: det er ikke en fruktordning).
 • Hva er de verste myter om arbeidsglede.
 • Kjenn de verste arbeidsglede-drepere som syting, stress og travelhet og lær at takle dem konstruktivt.
 • Hvorfor din arbeidsglede er ditt ansvar – hvorfor du ikke kan sitte og vente på at sjefen og kollegene kommer og gjør deg glad.
 • Hvorfor arbeidsglede er viktig også i motgang.
 • Redskaper som deltakerne kan bruke med det samme til å skape mere glede på jobben.

Mer enn bare et foredrag

Dere får mer enn blott et foredrag– jeg hjelper dere til at få mest mulig ut av arrangementet og til å følge opp på det i etterkant.

Alt dette er med i prisen for foredraget.

Før foredraget

 • Med en gang dere booker foredraget sender jeg en bekreftelse, så der er styr på alle de praktiske detaljer som tid, sted, språk, pris osv.
 • Vi tar et telefonmøte, hvor jeg spør inn til målgruppen, virksomhetens konkrete situasjon og hva deltagerne særlig gjerne skal ha med seg hjem fra arrangementet.
 • Vi kan også måle deltagernes arbeidsglede med et online spørreskjema. Målingen tager kun 2 minutter å fylle ut, er 100% anonym og gir oss et godt innblikk i hvilke styrker og utfordringer dere opplever omkring arbeidsglede. Vi drar inn resultatene i foredraget og bruker dem til å målrette innholdet spesifikt til dere. Her kan du se et eksempel på arbeidsgledemålingen på norsk og på engelsk.

Etter foredraget

 • Dagen etter sender jeg materiale hørende til foredraget, herunder presentasjonen, videoer og utdypende artikler. Det er viktig at dere får sendt materialet videre til alle deltagerne så fort som mulig.
 • En uke etter foredraget tar vi et telefonmøte, hvor vi taler om, hva dere som arbeidsplass kan gjøre for at følge opp på pointerne fra dagen.
 • 2 måneder efter foredraget kan vi måle deltagernes arbeidsglede igjen og se, hvor mye den har økt.