Hvor negativ eller positiv en person er du?


Er du en negativ person? Kjenner du personer som er negative? Finnes negative personer egentlig eller er vi blott forskjellige? Ja det gjør de nok, men hva er det der kjennetegner en sånn person?

Jeg skal prøve å komme med mine betraktninger på dette i denne blogg.

Prøv og tenk på det, en person der er negativ, virkelig negativ, må jo stå ut av sengen hver dag og si ”jeg håper virkelig at dagen i dag blir et helvete, en virkelig håpløs dag og hvis ikke den blir det skal jeg gjøre alt jeg kan for at gjøre den håpløs.” Sånne mennesker vil gjøre nesten alt for å skape en jævlig dag. Det gir bare ikke mening! Det gir ingen mening at noen mennesker skal være negative.

Jeg tror at langt, langt de fleste mennesker faktisk våkner hver dag og håper at det skal bli en god dag, en god dag der inneholder det de ønsker for seg selv og sine omgivelser. Mennesker der håper ”ting” vil skje for dem og det vil gå godt
. Det gir bare ikke noen mening for mennesker at være negative.

Så skjer det. Vi går uten for døren våres, vi begynner dagen hvor andres påvirkning er en del av livet våres, vi møter noen og noe på våres vei hele tiden. På tur til barnehagen skjer der det at kaffe koppen ”lekk” kaffe fordi en annen ”idiot” kjører litt uhensiktsmessig(i denne personens verden). Videre på tur med barn nummer to til skolen blir trafikken verre og verre og stemmene i hodet på personen prater høyere og høyere. På tur ut av bilen på p-plassen på jobben oppdager personen at han/hun har fått på deg to ulike sokker og buksene er full av møkk nederst. Reaksjonen på dette blir nok ikke de samme positive tanker, som da personen forlot sengen.

Hvordan blir den dag nå? Hvordan kommuniseres der fra denne personen til de rundt? Jeg tror de fleste vil karakterisere denne personen som værende en negativ person denne dagen.

Disse mennesker finnes overalt, hele tiden. De har for en ganske kort stund mistet kontakten med sin egen virkelighet og gitt andre muligheten til å overta. De har mistet kontrollen over deres dialog med seg selv og omgivelsene og over deres kroppsspråk. For disse mennesker skjer dette ganske ofte og det er disse menneske alle vi andre ser på som værende negative mennesker. Atferden deres styres av andre

– Cerebral Vascular Accident, CVApatient. Is this patient able to resume the exercise of buy viagra online.

.

De er jo i virkeligheten ikke negative som menneske, de har bare vanskelig ved at kontrollere deres atferd, deres kroppsspråk og dere generelle kommunikasjon.

Her er de barske realiteter: Hvis du er en av de mennesker der ikke kan eller vil kontrollere dine attityder og din atferd, da vil du bli oppfattet som destruktiv og negativ, et menneske der ødelegger for de rundt deg, det er din skyld! Du er et av de mennesker som andre vil prate om bak ryggen din, de vil måle alt hva du sir og gjør en ekstra gang og med ekstra fokus. Tilliten til deg vil bli satt på en prøve og kun på grunn av din attityde, atferd og tilgang til virkeligheten.

Det verste av alt, er at du ikke får noe som helst og skulle ha sakt i dette. Du vil prøve å si at du da ikke er negativ, men positiv. Du kan tro og si dette til dommedag, men hvis nok mennesker rundt deg har et annet bilde av deg grunnet din generelle kommunikasjon, da gjør du faktisk noe der skaper det virkelighetsbilde for dem.

Tiden er kommet til å ta en seriøs, alvorlig og ikke minst ærlig prat med den person der ser tilbake på deg i speilet hver morgen. Denne praten må være om at du vil gjøre, hva enn det måtte være for å kontrollere din atferd, dine attityder og kommunikasjon. Det må handle om å ta KONTROLL! Du må ta en beslutning, om at du ikke vil lade andre menneskers handlinger, atferd og attityder, mennesker du ikke har kontroll over, stjele fra deg en av de viktigste aktiver du som menneske har: Din positive og konstruktive atferd!

Husk det er deg som bestemmer din egen atferd, dine attityder og det er deg der bestemmer hvordan du gir andre muligheten til å oppfatte deg. Omverdenen vil ”bedømme” deg ut i fra den atferd du har, det de ser og merker. Så kan du mene hva du vil, men du blir stadig oppfattet som du gjør, nemlig som en negativ person!

Til lederen som leser dette.

Hvis du har sånne mennesker i din organisasjon eller team som klassifiseres som værende negative, da har du nok en liten jobb å gjøre. Som minimum må du nok ta den praten med den personen du nå kjenner igjen som værende negativ. Praten som kan identifisere om du kan hjelpe dem med å ta kontroll over deres egne attityder og atferd. Å fortelle dem hvordan de skal gjøre det vil jeg ikke anbefale, men å spørre dem hvordan du kan hjelpe dem vil være en farbar vei mot en attityde og atferdsendring.

Samtidig kan du se på deg selv. Er du rollemodell for organisasjonens eller teamets ønskede atferd?

Mennesker som er ærlig med seg selv og sine omgivelser har ofte mer og bedre kontroll over seg selv og vil dermed bli oppfattet som mennesker andre ønsker å være sammen med, de vil få tillit. Mennesker der ikke er helt ærlige med seg selv og sine omgivelser oppnår ofte flere frustrasjoner i livet sitt og vil dermed ha mye vanskeligere ved å kontrollere seg selv og dermed vanskeligere ved å oppnå tillit fra andre.

Åpne, ærlige og inspirerende ledere hjelper til å skape den atferd der er ønskelig og vil dermed også oppnå bedre resultater, bedre arbeidsmiljø og mer initiativ fra sine kolleger.

Vær derfor sterk som leder og prat med dine kolleger. Stil dem nysgjerrige spørsmål der kan utfordre og utvikle dem og skap en virkelighet der avspeiler den atferd du virkelig ønsker.