Du finner arbeidsgledemålingen under her
.

Når du har svart trykker du send og da er du ferdig
. Jeg får da svarene og summere dem sammen

• Urine analysis What is sildenafil? Hypogonadism leading to testosterone deficiency.

. Dere får tallene og kan da se hvilken utvikling der har vært med arbeidsgleden siden siste måling og foredraget

.