Du finner arbeidsgledemålingen under her

every patient receiving treatment for ED. The goals of How to use sildenafil citrate tablets emphasized..

.

Når du har svart trykker du send og da er du ferdig. Jeg får da svarene og summere dem sammen og bruker målingen i presentasjonen d. 11 august. Da vil dere få svar på hvor glade dere er på jobben og hva dere kan gjøre for å bli enda gladere 😉