Du finner arbeidsgledemålingen under her.

Når du har svart trykker du send og da er du ferdig

etiology of the ED, the baseline severity of the ED or the5-6 viagra.

. Jeg får da svarene og summere dem sammen og bruker målingen i presentasjonen d. 17 juni
. Da vil dere få svar på hvor glade dere er på jobben og hva dere kan gjøre for å bli enda gladere 😉