Ledelse

Undersøkelser viser veldig tydelig, at lederens adferd er avgjørende for arbeidsgleden. Gode ledere motiverer deres medarbeidere, gir dem energi og skaper en arbeidsglede, som får medarbeiderne til å gå den ekstra mil for kunden og for arbeidsplassen. Dårligere ledere, derimot, skaper frustrasjon og stress.

Nedgangstider er ofte lik med nedbemanning
. Men noen sitter tilbake og de må opprettholde produktiviteten og effektiviteten og skape prestasjoner som skaper ytterligere fremgang.

Krisetider, nedskjæringer og fyringsrunder kan føre til et massivt dykk i arbeidsgleden. Og hva der er enda verre, så kan det blive selvforsterkende, så den dårlige stemning fører til en “dødsspiral” hvor den kreativitet og entusiasme der skal til for at komme ut av krisen drukner i syting og håpløshet.

Spørsmål som:

 • Hvordan sikrer vi at våre ansatte holder engasjement og arbeidslysten oppe?
 • Hvordan opprettholder vi tryggheten og tillitten mellom ledelse og ansatte fremover?
 • Hvordan opprettholder vi en høy servise og et godt salg fremover?

melder seg nok hos de fleste.

Dette opplegg gir ledere viden og redskaper til å skape arbeidsglede for sig selv og for deres ansatte. For der skal ikke så veldig mye til. Arbeidsglede kommer ikke av lønn, bonus, frynsegoder og fruktordninger. Det kommer av resultat- og relasjonskapende handlinger, som enhver leder bør kjenne til.

Erfaringen viser at dette foredrag fungerer veldig bra for erfarne lederteams, for nye ledere samt for toppledelsen og for mellomledere.

Se referenser her

Deltagernes utbytte

Foredraget gir ledere alt hva de trenger, for å kunne skape mere arbeidsglede for seg selv og medarbeiderne sine:

 • Viten om arbeidsglede basert på den seneste forskning.
 • Konkrete redskaper de kan bruke med det samme – flere av dem prøver vi i foredraget.
 • Hvorfor arbeidsglede er viktig også i motgang.
 • Energi og lyst til at gjøre noe med det med en gang.
 • En positiv felles opplevelse.

Innhold

Foredraget inneholder et mix av foredrag og praktiske øvelser der bl.a. forteller:

 • Hvordan ledere sprer arbeidsglede til sine ansatte.
 • Hva er de største arbeidsglededrepere og hvordan hjelper du medarbeiderne dine til å håndtere dem.
 • Hva gir arbeidsglede – og hvorfor virker fitnessrom og fruktordninger ikke.
 • Hvordan du skaper gode relasjoner til medarbeiderne dine – især dem, som ikke er som deg.
 • Hvordan ledere holder deres egen arbeidsglede oppe.
 • Hvorfor arbeidsglede er så viktig for bunnlinjen.
 • Konkrete redskaper som vi vet virker.
 • Gode (og dårlige) måter å rose ansatte.
 • Slik får du dine ansatte til at ta ansvaret for deres egen arbeidsglede.
Mer info eller book nå?

Mer enn bare et foredrag

Dere får mer enn blott et foredrag – jeg hjelper dere til å få mest mulig ut av arrangementet og til å følge opp på det i etterkant.

Alt dette er med i prisen for workshoppen.

Før dagen

 • Med en gang dere booker foredraget sender jeg en bekreftelse, så der er styr på alle de praktiske detaljer som tid, sted, språk, pris osv.
 • Vi tar et telefonmøte, hvor jeg spør inn til målgruppen, virksomhetens konkrete situasjon og hva deltagerne særlig gjerne skal ha med seg hjem fra arrangementet.
 • Vi kan også måle deltagernes arbeidsglede med et online spørreskjema

  consideration the cost and availability of testing resources. cialis online • Neurological illnesses :.

  . Målingen tager kun 2 minutter å fylle ut, er 100% anonym og gir oss et godt innblikk i hvilke styrker og utfordringer dere opplever omkring arbeidsglede. Vi drar inn resultatene i foredraget og bruker dem til å målrette innholdet spesifikt til dere. Her kan du se et eksempel på arbeidsgledemålingen på danskog på engelsk.

Etter dagen

 • Dagen etter sender jeg materiale hørende til foredraget, herunder presentasjonen, videoer og utdypende artikler. Det er viktig at dere får sendt materialet videre til alle deltagerne så fort som mulig.
 • Ca. en uke etter foredraget tar vi et telefonmøte, hvor vi taler om, hva dere som arbeidsplass kan gjøre for at følge opp på pointerne fra dagen.
 • Ca. 2 måneder efter foredraget kan vi måle deltagernes arbeidsglede igjen og se, hvor mye den har økt.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *