“Whether you think you can, or you think you can’t–you’re right.” – Henry Ford

Gjennom mental trening hjelper jeg mennesker med å utvikle psykologiske ferdigheter slik at de på best mulig måte kan utnytte sine fysiske ressurser til å oppnå mest mulig fremgang.

Jeg jobber med både idrettsfolk og idrettslag, bedrifter og helt vanlige mennesker privat.

Mentaltreningsforløp er typisk satt sammen av 3 elementer; undervisning – individuelle samtaler og observasjoner/sparring under trening/konkurrance. De 3 elementene sammen betyr, at du får implementert de mentale kompetanser og øker sannsynligheten for opptimale prestasjoner og oppnåelse av kontinuerlig fremgang. 

Nedenfor kan du lese litt mer om mental trening og coaching. Kanskje det er noe for deg, idrettslaget ditt eller bedriften du jobber for.

Mentaltrening

Mental trening har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at du på best mulig måte kan utnytte dine fysiske ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering og visualisering er eksempler på mentale ferdigheter.

Som med alt annet her i livet du vil mestre, må den mentale biten trenes målrettet, regelmessig og systematisk over tid.

Vedvarende suksess, uansett form eller område i livet, er aldri en tilfeldighet. Det er et resultat av positive overbevisninger og holdninger som igjen styrker våre ferdigheter og handlinger. Og som tilslutt gir oss suksess og gode resultater.

Du blir hva du tenker!

Fire punkter du med fordel kan trene

Gjennom mine år som håndballtrener og trener for mennesker i mental utvikling, har jeg lært at det å trene «den øverste etasjen» kan deles inn i fire hovedgrupper som hver for seg kan og bør trenes.

1. Ærlighet og realisme – Evnen til å analysere og vurdere aktuelle situasjoner

2. DAC-faktoren – Drive, Attitude og confidence (Pågangsmot, innstilling og selvtillit)

3. Indre og ytre dialog – Konstruktive tanker og aktiv kroppsspråk

4. Evnen til å sette seg attraktive mål – Styr endringer i ønsket retning

Coaching

“Coaching er låse opp for et menneskes potensiale til at maksimere egne prestasjoner!” – Whitmore 1998

Coaching er et effektivt verktøy å bruke, når du ønsker forandring for deg selv, i ditt team eller i bedriften din. Coaching er en arbeidsmetode og menneskeoppfattelse som stammer fra sportens verden. Coaching har været brukt mye innen idrett til å frembringe topp idrettsprestasjoner.

De mennesker som oppsøker en coach har tatt det første store skritt mot å realisere drømmene sine fullt ut. Coaching tar deg fra den tilstand hvor du befinner deg i nu, til en tilstand der du har potensialet til å være; hvor som helst du vil. Den grunnleggende oppfattelse er at du selv har svarene på de største spørsmål i bedriften din, de største spørsmål i teamet ditt og de største spørsmål i livet ditt. Gjennom coachingprosessen blir dine egne ønsker og mål klarlagt.

Selve prosessen styres av coachen, altså av meg. Jeg stiller reflekterende spørsmål, som får deg dit du gjerne vil. Disse spørsmål er med til å bevisstgjøre deg om dine ressurser og de muligheter du har for å utnytte ditt fulle potensial. Dette gjelder for deg som person, de som er i teamet og ledere og medarbeidere i bedriften din.  Du vil oppleve, at forhindringer minskes, og at du blir mer motivert til å nå målene dine.

Du har selv alle svarene, coachen hjelper deg med å følge den rette vei mot målet. Med andre ord finner vi i lag ut av:

Hva vil du? Hvorfor vil du det? Hvordan kommer du ditt?

Måten å komme frem til ovenstående skjer gjennom å arbeide med overbevisningene dine.

Coachingen forløper som en likeverdig samtale, som hele tiden foregår på dine premisser. Du bestemmer om du ønsker å svare på spørsmålene, du trekker grensene. Du vil bli utfordret, men naturligvis med respekt for grensene dine.

Har du bedre av å søke hjelpen/utvikling hos andre enn meg vil jeg alltid veilede deg til det.

Verd å vite om coaching

En coach er ikke en konsulent, som skal bruke sine erfaringer til å fortelle deg hvordan du bør gjøre i forskjellige situasjoner. En coach tar den viten, som du allerede har, og arbeider med den. Derfor skal du være innstilt på, at du selv skal finne de svar, som du har bruk for. Men i prosessen frem mot svarene vil din coach være til stor hjelp. Det skal også nevnes, at mange coacher oftest også har annen utdannelse bak seg, og at mange også velger å være rådgiver ut ifra denne.

En coach er heller ikke en terapeut, som eksempelvis en psykolog eller psykoterapeut. Coaching er nåtidig og fremtidig, og det er ikke mulig å coache seg ut av psykiske lidelser, eller bruke coaching til at behandle alvorlige traumer fra fortiden. Her finnes det eksperter på disse områder som kan hjelpe deg.

Er Coaching noe for deg?

Hvis du ønsker hjelp til endringer og forbedringer i bedriften din, i idrettslaget ditt eller i livet ditt, ja så er coaching noe for deg. Ønsket om endringer og forbedringer er to hovedårsaker til at det er så mange mennesker som søker en coach som samtalepartner. Ønskene kan være mange og de kan ha utgang i både privatlivet ditt samt i arbeidslivet ditt. På arbeidsplasser er team-coaching brukt med stor verdi når utvikling handler om at få flere mennesker til å utvikle seg sammen.

Jeg er sertifisert life- og business Coach og har +850 coaching sesjoner bak meg. I tillegg har jeg jobbet ganske mye med mental trening og team-coaching i så vel bedrifter som idrettslag.

Etikk og moral

Som coach er jeg underlagt noen retningslinjer innen etikk og moral, som er med til å sikre at kundene mine er i de beste hender. Som ICF sertifisert coach er jeg blant annet underlagt full taushetsplikt.

For deg som vil vite mer om hvilke retningslinjer ICF sertifiserte coacher jobber ut fra, kan du lese alt om dette på disse sidene.

https://www.coachfederation.org/about-icf/ethics-&-regulation/

https://www.icfnorge.no/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=147