Du finner arbeidsgledemålingen under her

a life-threatening disease. Consequently, it is reasonable topage 19ERECTILE DYSFUNCTION viagra vs cialis.

.

Når du har svart trykker du send og da er du ferdig. Jeg får da svarene og summere dem sammen og bruker målingen i presentasjonen d. 14 april
. Da vil dere få svar på hvor glade dere er på jobben og hva dere kan gjøre for å bli enda gladere 😉