Forestill deg at du kan skifte dine beste intensjoner ut med enda bedre handlinger!

Vedvarende suksess, uansett form eller område i livet, er aldri en tilfeldighet. Det er et resultat av positive overbevisninger og holdninger som igjen styrker våre ferdigheter og handlinger. Og som tilslutt gir oss suksess og gode resultater.

Menneskelige ressurser er ofte som naturlige ressurser, de sitter ganske dypt og du må lede efter dem. De ligger ikke bare på overflaten. For at få mennesker til å være ressurssterke, er det derfor essensielt at der skapes de rette omstendigheter slik at mennesker finner frem til deres ressurser og blir i stand til å vise dem på den beste måte.

 

WORKSHOPPEN – FRA INTENSJON TIL AKSJON! ER MED PÅ Å SKAPE DISSE OMSTENDIGHETER.

 

Med utgangspunkt i boken FREMGANG! har jeg satt sammen en 4 timers workshop der du og teamet ditt vil få effektive metoder og verktøyer til å bli mer handlekraftig og lære følgende:

  • Hva et mål er og hvordan du setter dem og når dem?
  • Hva er det som gir motivasjon og hvordan vedlikeholder du den?
  • Hvordan drive, dedikasjon og disiplin kan hjelpe deg og hvorfor det er viktig?
  • Hvordan kan du enkelt bruke din egen medfødte biologi og psykologi til å skape mer?
  • Hvorfor gode holdninger og riktig attityde er sentralt og hvordan du skaper det?

Noen av tilbakemeldingene jeg får fra denne workshoppen er ofte at deltakerne har:

  • Blitt mer bevisste om seg selv og evnen til å skape det meste
  • Blitt mer mulighets fokusert og har fått mer tro på seg selv
  • Fått bedre samarbeid på grunn av en klarere og tydeligere retning for arbeidsplassen eller teamet.
  • Fått et mer positiv og optimistisk syn på hverdagen og jobben
  • Blitt mer produktiv og effektiv og får gjort mer av de “rette” tingene

En workshop tar en halv-dag(4timer). Jeg tilbyr også – Fra intensjon til aksjon! som foredrag på 1-2 timer. På både workshop og foredrag får alle deltakere et eksemplar av boken FREMGANG!