Ledelse må skape motivasjon, inspirasjon og eierskap.


Medarbeideren må settes i fokus, også før kundene!

Vil virksomheter i fremtiden ha super resultater må de sikre at de har super medarbeidere. Det beste midlet mot å nå det målet er å gi medarbeiderne plass til å være kreative, men ikke minst plass til å være seg selv! Får ansatte ikke mulighet for å ta ut sitt fulle potensial, vil de ikke trives og kan dermed like godt, finne seg en ny jobb.

Jeg vil påstå, at det i fremtiden vil være de ansatte der velger lederen sin, fremfor at lederen velger medarbeideren sin!!

Og hvorfor det da?

Vi bruker mer enn halvdelen av vår våkne tid på arbeidsplassen vår. Det er vel faktisk det beste argument for virkelig å sette krav til oss selv og den innsats vi legger ned når vi er på jobb. På samme tid er det vel også fair å stille krav til arbeidsgiveren. Hvorfor det da? Fordi at vi opplever den største glede ved arbeidet vårt, når vi yter vårt beste, og utvikler oss sammen med bedriften vi er ansatt i. Jeg mener i hver fald det og har også erfart det.

Å ha vinnermentalitet(Winners Mind) er ikke nødvendigvis kun forbundet med sport og det å bli nummer 1. Det har akkurat like mye med å lykkes i det man gjør – daglig. Å bli så god som man kan bli er inspirasjonskilde nummer en og den skaper trivsel. Hvordan gjør man så det? Jo det krever at man som person er villig til å gjøre sitt ypperste hver dag og det krever at man er villig til å endre perspektiv, vekk fra de negative tanker og tillegge seg nye vaner på den front – nemlig positive tanker. Tro på det beste i både seg selv og i andre mennesker. Positive tanker betyr positive forandringer. Det krever dog samtidig at arbeidsplassen kan takle medarbeiderne sine med et mye mer åpent sinn, rett og slett gi dem muligheten for å være seg selv og være kreativ i dagligdagen.

Man leser til stadighet at sykefraværet fyker i været rundt omkring, at ansatte sliter med motivasjonen og at der må skjæres ned på mange ting – det går i siste ende ut over motivasjonen og dermed de ansatte og den enkelte bedrifts resultat(bunnlinje). Svaret eller løsningen på å endre dette bilde kan være mange, men hevet over en hver tvil er det, at medarbeiderne må mer i fokus rundt omkring. Mange mener sikkert at medarbeiderne er i fokus allerede, og sikkert med rette, men jeg vil gjerne fremsette den påstand, at mange bedrifter har veldig, veldig mye å hente på denne konto.

Hvor mange bedrifter kan si at de gir medarbeiderne sine optimal sparring i forhold til den enkeltes individuelle ønsker? Altså ønsker der er definert av medarbeideren selv. Ofte blir beslutninger om utvikling av medarbeidere tatt av en leder der selv kommer frem til, ”at Simen har nok behov for det, så han må vi få meldt på dette kurs” – Ikke mange ledere ved presis hva Simen og andre faktisk ønsker, simpelthen fordi de aldri har spurt!!!

Og nettopp å spørre mer er veien frem i forhold til å skape motivasjon. Sett medarbeideren i sentrum, ta medarbeideren seriøs på en måte der gir eierskap, inspirasjon og motivasjon til å gjøre en innsats der virkelig gjør en forskjell. Et av mine råd er å flytte fokus vekk fra bunnlinje og vise at virksomheten har andre formål enn kun å generere penger!!! Medarbeiderne ønsker å føle at virksomheten de jobber i har rot i annet enn kun økonomi. Blir fokus kun på dette blir det rett og slett for avstumpet og for selvhøytidelig. Fair nok at eieren tenker mye på dette, og som det første om morgenen tenker på profitt til aksjonærene. Men min påstand er, at det samme bare ikke gjelder de ansatte. Hvilket svar tror du, du vil få hvis du spurte dem om hvorfor de blev to timer ekstra på jobb?

  1. Jeg ville sikre at profitten til bedriften bliver så stor som mulig, eller
  2. Jeg ville gjøre enn ekstra innsats for å hjelpe kollegaene mine eller for å gjøre et prosjekt så bra så mulig.

Jeg har et kvalifisert gjett. Hva med deg?

Hvorfor er vi hvor vi er?

Virksomheten er naturligvis nød for å tjene penger, det skjønner jeg, men budskapet er bare, at lederne i virksomheten må endre fokuset, og forstå at det absolutt ikke er penger der motivere de ansatte. I stedet for tall og bunnlinje må fokus flyttes over på kommunikasjon – kommunikasjon gjennom spørsmål. De ansatte vil tas alvorlig og det betyr at verdier og formål skal være ”de klareste stjerner på himmelen”. De ansatte skal forstå formålet med det de gjør – de skal forstå hvorfor. Spesielt den unge generasjon har helt andre drivkrefter enn penger. De vil vite hvorfor der er i virksomheten, hvorfor de gjør som de gjør.

Hvorfor eksistere virksomheten? Hva ville skje hvis den ikke eksisterte?

Det må en leder kunne kommunisere veldig klart. Og det koster ikke veldig mye å gjøre det.  Har bedriften din ikke ”hvorfor” på plass, er der veldig mye potensial der ikke blir utnyttet
.

Belønn og feier

Verdier og ”hvorfor” må være på plass og synliggjøres for de ansatte. Det må konkretiseres hvilken retning bedriften går i. Det krever enn innsats og nok også en endring i tankegang rundt omkring

34ED TREATMENT OPTIONS viagra pills.

. Mange har verdier hengene på veggen og taler om dem – men de skal utleves og det skal skje hver dag og det er de ansatte der skal gjøre det sammen med ledelsen. For å lykkes med dette, må verdiene frem og den beste måte å få dem frem på, er å involvere de ansatte i å lage dem. På den måte handler man seg inn i verdien, motsatt å tenke seg inn i verdien.

Er enn verdi, for eksempel respekt, så nytter det jo ikke noe å oppsi ansatte til høyre og venstre, skjære al hva der hetter sosiale utgifter bort når det går litt dårlig, for da vet de ansatte jo at den verdi der hetter respekt bare er et ord på et stykke papir! På samme måte kan det jo ikke nytte noe at alle ideer og al initiativ til de ansatte blir møtt med negativ attityde, hvis virksomheten har verdier som å være kreativ og å tenke stort. Fordi, hvis de ansatte skal tenke stort, krever det at de er kreative og kreativitet betyr jo at de vil bomme noen gange og da må det jo ikke være sånn at det blir brukt imot dem.

Nei belønn i stedet gode ideer og husk at feire de seire der kommer. Og de vil komme når de ansatte kjenner verdiene og ”hvorfor”. Og der er mange seire i hverdagen, vi må bare se etter.

Lederens rolle

Jeg tror faktisk at lederens rolle er ved å endre seg mot å gi sine medarbeidere energi gjennom motivasjon og ros, fremfor for å fortelle hva de må gjøre der og da. Lederen skal i fremtiden være mye mer bevisst på tilgangen han/hun har til tingene, da lederens oppførsel mange gange kan være med å sette dagsordenen. Langt de fleste mennesker reagerer positivt på ros og anerkjennelse og motsatt på pisk og mangel på anerkjennelse på den jobb der gjøres. En åpen og respektfull ledelsesstil er fremtiden, men dog uten at det blir det rene anarki på arbeidsplassen. En leder er stadig en leder, men tilgangen kan justeres. Jeg tror det i fremtiden blir enda viktigere med eierskapsfornemmelse for det sted man jobber og det blir veldig viktig å få skapt fortrolige rom på arbeidsplassen, så medarbeiderne kan si meningen sin og derigjennom utleve sitt fulle potensiale. Mye av svaret på suksess ligger gjemt her. Klarer man ikke å skape disse rommene som leder, vil veien mot suksess være mye lengre.

De beste virksomheter vil i fremtiden være de som har stolte medarbeidere. Og stoltheten skal komme fra at de ansatte føler de gjør en meningsfull jobb, utover å tjene penger. Stolthet over den funksjon virksomheten har i samfunnet.

Lønn er absolutt ikke lengre nok til å skape varig motivasjon – motivasjon der skaper resultater over tid. Og her tenker jeg ikke kun på Bunnlinje resultater. Der finnes eksempler på virksomheter der bevisst lønner lavere enn sine kolleger, for å sikre at de som jobber hos dem, er der fordi de liker det, fordi de tilbyr noe andre ikke gjør. Det siste må være på plass for å lykkes med denne strategi, det sir seg selv – man må skille seg ut. Penge kan alle tilby, men utviklende og motiverende arbeidsmiljø må der jobbes rett for å frembringe. Og når det er frembrakt, er det jo de ansatte der skal skape det videre, derfor er de ansatte i alle bedrifter det viktigste aktiv – og derfor er det dem som tar dette virkelig på alvor der vinner kampen om både de gode, stabile og motiverte medarbeidere og den beste bunnlinje.

Det handler om å skape en arbeidsplass der de ansatte ikke ønsker å gå hjem i fra og hvor det første de tenker om morgenen er, YES, nu skal jeg på jobb å gjøre en forskjell.