Motivasjon, hvor blev du av?


Kjenner du det spørsmål? Jeg hører det ofte. Mennesker der sir; jeg er virkelig umotivert eller ledere i bedrifter der undrer seg over at de ansatte ikke virker tilfredse og derfor ikke presterer på det beste nivå de kan. Eller også de mange der undrer seg over et økt sykdomsfravær.

Jeg kunne godt tenke meg å komme med mitt bud på hvordan det kan løses. Jeg vil starte med litt grunnleggende om motivasjon og deretter gi mitt syn på hvordan man kan sikre at dagligdags motivasjonen blir en mer bestandig del av ens hverdag og ikke minst et forslag til hvordan virksomheder vil oppnå suksess både med motiverte medarbeidere og en bedre bunnlinje.

Motivasjon, hva består det egentlig av?

Man skiller mellom indre og ytre motivasjon. Hvis du som person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv er det snakk om indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du som person gjør noe fordi du ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten. Litt mer simplifisert så kommer indre motivasjon når du vet hva du virkelig vil og har behov. Ytre motivasjon er motsatt, hvis det er ting i omverdenen der motiverer deg, ting som penge og materielle ting.

Prestasjonsmotivasjon er trangen til å utføre noe som er bra i forhold til en eller annen kvalitetsstandard. Det er snakk om en indre motivasjon, og prestasjonsmotivasjon innebærer en positiv holdning til å prestere i seg selv uten primært å være knyttet til et ønske om belønning. Prestasjonsmotivasjon kommer ofte til uttrykk når man setter mål. Ofte er der tale om to drivkrefter i en prestasjonssituasjon: lysten til å lykkes og angsten for å mislykkes. Hvis angstimpulsen er sterkere enn lysten til og lykkes vil du vegre deg for å komme i gang, og jo sterkere angstimpulsen er jo mer vil den hemme deg i arbeidet.

Derfor er min oppfordring. Sett deg klare mål du selv har kontroll på og som du virkelig ønsker å oppnå. Et spørsmål der kan være ganske givende å stille seg selv hvis man er i tvil er følgende; Vil jeg gjøre det gratis?

Min overbevisning er, at hvis du handler på det, du naturlig nyter så mye, at du vil gjøre det gratis, da vil du etter hvert motta alle de ressurser du trenger for å lykkes og skape en suksess. Ville du ikke gjøre det gratis, ville jeg tilgjengjeld tillate meg å spørre, om det er det rette du gjør?

Behov

Vi mennesker har et innebygdt anlegg for sosialt liv og et ønske om å være aktive, prestere og være til nytte for andre. Mennesket har en rekke medfødte eller lærte behov. Vi mennesker har 6 grunnleggende behov,

  1.  ANERKJENNELSE – behov for at føle seg unik
  2.  SAMHØRIGHET – behov for å føle at man hører til
  3.  TRYKHET – behov for å føle seg sikker og trykk
  4.  FORANDRING – behov for forandring og fornyelse
  5.  UTVIKLING – behov for å lære, forbedre og utvikle seg
  6.  BIDRA – behov for å gi eller gjøre en forskjel

Vet du hvilke behov du ønsker oppfylt er det mye nemmere for deg å finne den indre motivasjonen der skaper varig suksess. Vær derfor bevisste om disse behov, både du som leder og du som bare vil være motivert.

Yes, det er mandag!!

Hvor mange gange sir du dette ordtaket på en deilig søndag? Jeg har en ide om hvordan du kan komme til det hvis de ikke allerede gjør det.

I bedrifter er det viktig å vite hvilke behov de ansatte søker etter å få oppfylt for å utnytte det fulle potensial hos den enkelte. Dette kan ofte være vanskelig og derfor blir det ofte sådan at bedrifter tenker at de motiverer på et bra nivå, men fakta er at de faktisk ikke motiverer særlig mye. Hvorfor så ikke det? Min påstand er, at det er fordi ledere veldig sjeldent spør de ansatte hva som er viktig for dem, men at de derimot tar ting for gitt.

Der ligger veldig mye uutnyttet potensial i mange bedrifter der venter på å bli ”funnet”, hvis bare ledelsen orker å spørre litt mer. Vil du ha tilfredse kunder og positive tal på bunnlinjen, så sett dine medarbeidere i fokus. Motiver og skap arbeidsglede.

Hvordan det da?

Skap glede. Gleden er den viktigste prestasjonsfremmende middel er min påstand. Det fordi glede har innflytelse på veldig mange ting. Glade selgere selger mer. Glade teams produserer mer. Glade kundeservise medarbeidere smiler mer i telefonen og så videre. Mange undersøkelser viser at glede betyder alt for å ha det trivelig på jobben.

Kan glede komme ved å bli motivert?

JA! Selvfølgelig kan det, det.

Hvis din leder gir deg en oppgave som er spennende og betyr noe og forteller deg at han har god tro på at nettopp du kan løse denne oppgave for bedriften, vil du da bli glad? JA det ville du da… forhåpentlig. Det din leder gjorde var å involvere deg, fortelle deg du er god og roser deg for dine kompetanser og det er MOTIVASJON.

Etter denne episode oppstår der så et lite problem som du tidligere ville ha sagt, nope, ikke meg, jeg gidder ikke gjøre det for ingen bryr seg uansett. Men er du motivert og glad, ja så løser du det bare.

Slår motivasjon lønn? JA med flere lengder….

Glade personer smitter. Hvordan får du flere av dem i bedriften din?

Sett dem opp som prioritet 1. Øverst og ja, over kundene. Sett de ansatte før alt annet. Hmmm tenker du nå, det kan man da ikke. Jo man kan!! Og der er en simpel forklaring på det. Forklaringen er, at sikrer du at dine ansatte er motiverte, glade og arbeidsplassen er kjennetegnet av en høy trivsel, så oppnår du automatisk tilfredse kunder fordi produktiviteten, salget og servicen vil være helt i topp. Og nu da kundene er tilfredse, så blir du som sjef tilfreds da inntektene nu også vil være i topp. Hvis du har aksjonærer, ja så er jeg 100 % sikker på en høy grad av tilfredshet der også.

Så en enkelt oppskrift på suksess er å lage denne prioritering og så å følge den.

  1. Ansatte
  2. Kunder
  3. Bunnlinje

Hvordan kan man da skape motivasjon?

Ved å gi tillit og gi de ansatte følelsen av dem er involvert

dysfunction will require recognition by the public and thedeficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism), sildenafil dosage.

. La dem få/ta eierskap. En måte å gjøre det på er å delegere arbeidsoppgaver nedover, altså fra leder til andre medarbeidere. En annen god måte er å vise empati som leder, vis du har tillit til at den enkelte faktisk kan selv og at du motiverer ved å rose og inspirere til å skape ting. Gi dine ansatte lov til å tenke selv. Ja gjør det til en lov!! Og så skal det være morsomt å gå på jobb og ikke alt skal nødvendigvis være så høytidelig.

Medarbeidere som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine, skaper de beste resultatene, det er et faktum. De er nemlig indre motiverte og det er det som betyr noe. Lønn og prestisje motiverer ikke i lengden. Mange undersøkelser underbygger dette.

Tør du sette dine medarbeidere øverst på dagsordenen?