Med kikkert og speil


Hvordan får jeg mine medarbeidere til at ta mere ansvar?

Hvordan fastholder vi motivasjonen på arbeidsplassen?

Det er nok de to spørsmål jeg oftest bliver stillet når jeg er ute og prate med folk. Og ikke uten grunn, for de fleste er klar over, at nøklen til virksomhetens suksess og en sterk bunnlinje er motiverte medarbeidere, der tar eierskap for oppgavene og gjennomgående presterer på et høyt nivå. Men hva svarer jeg så? Som regel med et nyt spørsmål:

Hvordan får du dine medarbeidere til at lade være?

For sannheten er, at allting begynner og slutter med ledelse. Og en god leder setter både en kikkert og et speil for øyet. Hvis du i kikkerten ser et problem med medarbeidernes motivasjon, så vil det være en god ide at finne frem speilet

any known risk factors can help reduce the risk of ED. This buy viagra Psychosocial History.

. Det har jeg selv praktisert igjennom mine år som leder i sportens verden, og utrolig nok – jo verre et syn, der har møtt mig i speilet, så meget desto større har grunnen vært til at se i det og jo større effekt har jeg fått ved at gjøre det.

Virksomhetsledelse er menneskeledelse

Hva ser du i ditt speil? Som de fleste ledere gjør du nok en sterk figur, når det kommer til at tegne virksomhetens profil ut av til og i forhold til strategi, økonomi osv. Men når det kommer til det menneskelige lederskap, dugger speilet kanskje noe til
. Dette er ikke tilfeldig, for disiplinen ”menneskeledelse” er ofte undervurdert og sjeldent noe, vi mottar trening i. Det er en skam, for der legger et kjempe uutnyttet potensial her. Menneskeledelse er presis det, der skal til for at få adgang til det engasjement og den energi, der giver topp prestasjoner. Å blive sett av sin leder med alt hva det medfører av anerkjennelse, utfordring og gjensidig respekt, virker mere motiverende end noen peptalk eller frynsegode.

Skap vinnerkultur

I det daglige opplever de fleste i et eller annet omfang, at der er ting vi avholder os fra å si, fordi vi fornemmer, at det kan skape dårlig stemning. Men konfliktskyhet er faktisk den største årsak til konflikter og vi har kanskje mer energi bundet opp i dem, end vi er klar over. I en virksomhetskultur, hvor vi ikke er bange for at sige det, der skal siges – heller ikke når vi er uenige – vil vi fremme en ekte dialog, hvor vi utfordrer, beriker og motiverer hver andre. I sådan en kultur vil produktiviteten være i topp, fordi der er masser av overskudd, lyst og vilje til at prestere. Det er det jeg taler om som en vinnerkultur og den utspringer av et lederskap, der med kikkert og speil tør sætte både sig selv og medarbeiderne i spil.