Get rid of the shit… Ta kontrollen!


Vi vet alle at det ikke hjelper noe å gå rundt å vente med å gjøre ting vi vet der skal gjøres! Dette gjelder spesielt når vanskelige beslutninger skal tas, da blir tiden vi bruker på å ta beslutninger økt betraktelig.

Vi vet alle at det vil gjøre alt enklere for oss å ta de beslutningene med en gang, eller fort da.

Liten historie, en god en da:

En psykolog gik rundt på scenen mens han fortalte publikum om stresshåndtering. Da han løftede et glas med vand, forventede alle det sædvanlige: ”halvt tomt eller halvt fyldt” spørgsmål

and intervention may be appropriate.If indicated – full blood count, lipid profile, renal profile, generic viagra online for sale.

. I stedet spurgte han: “Hvor tungt er dette glas med vand?” Svarene lød på mellem 200 og 500… Svaret: ”Den absolutte vægt er ligegyldig. Det kommer an på hvor længe jeg holder det. Hvis jeg holder det i et minut, er det ikke noget problem. Hvis jeg holder det i en time, vil jeg få ondt i armen. Hvis jeg holder det en hel dag, vil min arm blive følelsesløs og lammet. Lige meget hvor længe jeg holder glasset, vil vægten ikke ændres, men desto længere jeg holder det, desto tungere vil det føles”. ”Våres stress og bekymringer er ligesom glasset. Tænk på tingene i kort tid, og de vil intet betyde. Tænk på dem lidt længere tid og de vil begynde at gøre ondt. Og hvis du tænker på dem hele dagen, vil du føle dig lammet – og ude af stand til at ændre noget som helst.”

Husk at stille glasset fra deg …..

Hvordan kan du ta kontroll over ting?

Her er en måte det kan gjøres på(sett fra mine øyne og med mine erfaringer). Prøv at overvei hvordan dine tanker er fordelt på disse tre punkter:

1.       Ting du kan kontrollere

2.       Ting du kan påvirke

3.       Ting du verken kan kontrollere eller påvirke

Husk disse tanker kan inntreffe både privat og profesjonelt. Og ja, riktig gjettet, det handler om at ha mest mulig kontroll på tanker og handlinger.

Få ting gjort og vær realistisk

Å fokusere på ting der ikke kan kontrolleres er kjent for å drene mennesker for energi, fokus, konsentrasjon, tanker og tid.  Det er samtidig en kjent sak at mennesker der tar deres beslutning med grunnlag i de ting de vet de kan kontrollere, får mer suksess

Hvorfor det da?

Jo en av hodeårsakene er at de får ting gjort! Primært fordi de kontrollerer både tanker og handling, og det betyr, at de ikke gjør seg avhengig av uten i fra kommende omstendigheter. Det å få ting gjort, se ting skje er en av de største motivasjonskilder der finnes. Når du ser ting skje en gang, to ganger og tre ganger, ja da blir det plutselig noe du får lyst til å se skje igjen og igjen og plutselig er det blitt en vane. Dette mønster blir nå en naturlig del av hverdagen din, en naturlig del av dine tanke- og handlemønstre. Du er nå ikke lengre begrenset i dine tanker, men mulighets orientert.

Mennesker der kommer litt lengre enn andre er samtidig gode til å spørre seg selv:

          Er dette noe jeg kan kontrollere?

          Er dette noe jeg kan influere?

          Er dette egentlig noe jeg IKKE kan verken kontrollere eller influere?

Sånne mennesker er også mer ærlige med seg selv og sine omgivelser. De har hatt vondt. De har møtt motgang og vet hvordan det kjennes ut. De har søkt hjelp. De har, de har, de har….

Tro ikke at suksessfulle mennesker ikke møter motgang, for det gjør de, og mange gange er det faktisk derfor de har suksess, fordi det tvinger dem til å gjøre noe annet for å nå målene sine.

En annen årsak til suksess på dette område, er graden av realisme. Jo mer realistisk du er omkring hva du kan kontrollere og spesielt hva du kan influere jo mer suksess vil du oppleve. Mange tror de kan influere flere diskusjoner, beslutninger, og andre ting i livet både privat og profesjonell enn de faktisk kan. Du kan ikke kontrollere andre menneskers tanker, meninger og atferd, men du kan i noen situasjoner influere dem
. Men velg dine kamper. Vær realistisk og bruk mer tid på deg selv, dine tanker og følelser.

Hva kontrollere vi egentlig?

Mange mennesker tror de kan kontrollere mye mer enn de kan. Mange mennesker kan influere en del ting, de kan vi alle. Det eneste vi egentlig har 100 % kontroll på er våre tanker, følelser og handlinger. De bestemmer vi helt selv! Ingen diskusjon!

Utfordringen for mange er at dette med kontroll, influere eller verken eller, også virker den motsatte vei rundt.

          Hvor mye lar du deg kontrollere av andre?

          Hvor mye lar du andre influere dine tanker, følelser og handlinger?

Har du ønsket og viljen til å lære deg å ta 100 % kontroll over dine tanker og følelser, begge veier, ja da vil du oppleve deg som en suksess, et liv i flyt og en hverdag uten de store utsving, fordi du har kontroll over det meste!

Ikke kontroller alt!

Du skal dog ikke kontrollere alt! For hvordan skal du da utvikle deg? Du må åpne opp for diskusjoner, du må være nysgjerrig og du må ut på kanten noen ganger, der du ikke kontrollere noe som helst. Hvorfor det da? Jo for det er der du utvikler deg, det er der du presser deg selv det lite ekstra.

Har du først lært deg tankesettet der går på å ha/ta kontroll på dine følelser og handlinger, ja da vil du oppleve at de situasjoner der du virkelig utfordrer deg selv, de vil oppleves som unike og fantastiske øyeblikk, fremfor øyeblikk med frykt for hva som skjer.

HUSK: Ingen ting i livet ditt har noen mening før du gir det mening!