Forpliktelser må følge beslutninger!


Har du vært, eller er du I, en bedrift hvor mange beslutninger gjøres, men der skjer veldig lite handling på disse beslutninger og ingen holdes ansvarlige for det som skjer eller som ikke skjer? Hvis ikke der gjøres avtaler om «hvem skal gjøre hva innen når», har dere kun bygd 90% av broen. Der vil være et hul som dere vil droppe i, det er bare et spørsmål om når! Det altså, om dere er på tur fremover.

Forpliktelser må følge beslutninger!

Hva kan du da gjøre?

Å ta beslutninger viser egentlig kun deg selv og personer rundt deg, hvilke intensjoner du har

ED TREATMENT OPTIONSL-arginine and yohimbine. cheap viagra online.

. Intensjoner har aldri og vil aldri skape noe som helst! Det du trenger er forpliktelse og det må være forpliktelser der holder. Forpliktelser holder mennesker ansvarlige og ansvarliggjørelse er virkelig undervurdert mange plasser.

Jeg vil her komme med en simpel oppskrift på hvordan dere kan skape forpliktelse på beslutninger.

1.       Intensjonen må være reel!

Når du ønsker at noe skal skje, må du sikre at du VIRKELIG vil at det skal skje. Det kan ikke blott være «en snarvei» eller noe du ønsker å bli kvitt. Det må være noe der hjelper deg å få det du virkelig ønsker, og i tillegg noe som gir deg en større sjanse for å oppnå nettopp det. Hvis intensjonen ikke er reel, blir sannsynligheten for handling mye mindre, og til slutt er det handling der må til. Derfor må du starte å tenke på de VIKTIGE tingene fremfor HASTER tingene. Dette fordi, det er de viktige tingene der gir deg de resultater du virkelig ønsker. Haster tingene vil være der uansett, det er de viktige tingene der trenger ekstra fokus fra deg.

Så prøv derfor å spør deg selv dette. HVORFOR vil jeg gjerne oppnå dette? HVORFOR er det viktig? HVORFOR vil dette hjelpe meg?

Å finne årsaken og det du tror på i det du ønsker, er påvist å være en veldig god motivasjonskilde.

2.       Vær spesifikk!

Når du vet at intensjonen er reel og den vil motivere deg til å faktisk at handle på den, er du nød til å bli spesifikk på hva du egentlig vil oppnå.

Prøv derfor å konvertere intensjonen, som ofte er overordnet, om til et spesifikt mål.

Den beste og mest simple formel er; X til Y innen når?

X er den nåværende situasjon, den ærlige beskrivelse av DAGENS TILSTAND. Y er hvor du gjerne vil til, det du gjerne vil oppnå, den ærlige beskrivelse av MORGENDAGEN. Innen når er datoen, dagen, tidspunktet for når du ønsker å oppnå det, når du ønsker å være i mål, det er målstreken.

3.       Gjør det til en kamp

Forestill deg et stadion med 90.000 tilskuere der ser en fotballkamp. Alle er spente og heier frem spillerne på det laget de vil skal vinne. Pasjonen er der. Det er moro. På banen kjemper spillerne det beste de har lært.

Nå tar vi bort scoretavlen.

Hva vil da uunngåelig skje?

Pasjonen på tribunene vil automatisk forsvinne stille og rolig. Du og alle andre vil heie mindre og mindre. På banen vil der skje det samme. Gleden og villskapen vil forsvinne. Spillerne vil stille og rolig slutte å tro på tingene, viljen og lysten vil avta og de vil mer eller mindre stoppe å spille. Pasjonen vil ikke være den samme lengre.

Det er akkurat de samme mekanismer der er i en bedrift.

Dere trenger en scoretavle, dere må gjøre det til en kamp.

Derfor, finn frem de rette tallene fra excelarket og bring dem i spill. Gjør dem tilgjengelige for alle. Der finnes ingen argumenter for å tallene bort. De gjør jo ikke noe bra i pcen uansett, men de vil gjøre en STOR forskjell når de er «ute».

Tro det eller ikke. Å vise tallene vil gjøre en større forskjell på motivasjonen og resultatene enn du noen gang har trodd!

4.       Tro på tingene og ha det rette språket!

Har du noen gang hørt andre eller deg selv si følgende?

… Det hadde vært fint om ….

… Noen burde ….

… Kan du prøve å? ….

… Sjefen vil at …

Denne type språk eller dialog er ofte et kjennetegn hos personer der ikke riktig tror på det eller på seg selv. Når vi bruker denne form for språk, vil vi veldig sjelden oppnå det vi egentlig ønsker, fordi det ikke motivere os til at skape handling.

Et språk der viser tro og handlekraft er mer som dette:

For å oppnå A (et ønske eller et behov),

Vil jeg/ønsker jeg å komme til C gjennom B,

Jeg gjør det, ved å gjøre dette innen,

… Vil jeg forplikte meg til det?

Du har egentlig to muligheter. Et, du kan unngå forpliktelse og oppnå ingenting eller du kan to, beslutte at forplikte deg og få ting gjort! Så simpelt er det.

Ovenstående vil mest sannsynlig hjelpe deg til å komme dit du vil eller det vil i det minste hjelpe deg godt på vei…

HUSK, Å beslutte er noe annet enn å gjøre!