Hvordan gjøre strategi til handling?


Det handler om å gjøre de rette tingene! Uansett hvor god en strategi er, er den verdiløs uten å bli gjennomført.

Erfaringen min tilsier etter hvert at mange bedrifter bruker enorme ressurser, både menneskelige og økonomiske, på å lage strategier, men mange har dessverre ikke nok fokus på eksekveringsdelen. Gamle vaner og mønstre tar over når strategien skal gjøres operasjonell, når den skal ut i organisasjonen og eksekveres. Det betyr for de fleste, at det kan være skjønne spilte krefter, når talen falder på utarbeidelse av strategier, da man ofte ikke oppnår det man hadde satt seg for.

I forhold til å skape eksekvering kan dette faktisk være ganske enkelt, men det krever et annet fokus enn man tidligere har hatt. Ny strategi er lik nye mål og nye mål er lik nye handlingsplaner. Nye handlingsplaner er lik nye vaner og nye mønstre. Husk fokus er en tilstand du selv velger og tilpasser det ønskede outcome.

Suksessformular kan være så simpel som dette: Enkelt, konkret og målbart

Så start med å se på om det du skal kommuniser og andre skal gjennomføre er så enkelt, konkret og målbart at alle skjønner hva der forventes av dem. Da blir det mye enklere for alle å sette tingene i det rette perspektiv og dermed øker du sannsynligheten for at nye vaner og mønstre etableres.

Barriere for handlekraft

Der finnes flere barriere i forhold til å skape handling, men disse fire er ofte ganske tydelige når det kommer til å skape aksjon(handling) og de er når ledere og ansatte i en organisasjon:

Ikke kjenner målet.

Ikke vet konkret hva de må gjøre for å oppnå målene.

Ikke måler resultatene.

Ikke har tydelige systemer for ansvarliggjørelse(skaper motivasjon).

Nå er tiden kommet til å…..

Når det er tid til at skifte intensjon ut med aksjon, må du konvertere dine og din bedrifts målsetninger til handlinger

like the alpha adrenergic blockers; and yet others like the viagra generic • Optional: tests of proven value in the evaluation of.

. Du må bringe i spill de kunnskaper og ferdigheter der kreves for å innfri de krav der er til måloppnåelse, du må finne de mennesker der med minst mulige resurser og mest mulig drive og pågangsmot kan eksekvere på ønsket måte. Veien til suksess er å gjøre det enkle, å være konkret og gjøre tingene målbare samt altså å finne de rette folkene til å gjøre det.

I din bedrift, som i de fleste andre, utarbeides der helt sikkert strategier – men meget ofte savner du og dine kolleger planen for at få strategien i hus. Strategiformuleringen bør skape sammenheng mellom kundenes ønsker, ledelsens planer og medarbeidernes handlinger – og derfor er det viktig, at bringe noen lett forståelige verktøyer i spil.

De fleste organisasjoner – herunder sikkert også din – har allerede verktøyene: De har blant andre ledelsesstruktur og ledelseshandlinger, prioritering av ressurser og fokusering. Det helt avgjørende element for deg som leder er, å kunne konkretisere dine prioriteter og sørge for, at alle dine medarbeidere kan se deres egen plass i det store strategibilde.

Din store utfordring går på, å skape en sammenheng mellom hva du (eller din toppledelse) har definert og nedskrevet og hva der konkret handles på. Derfor, Gjør det målbart! Gjør det enkelt! Gjør det konkret! Gjør ansatte ansvarlige!

Hvorfor det da?

Fordi du vet, at strategiprosessen typisk strander på tre ting:

1) man vil for mye

2) man vil noe forskjellig

3) man ikke får fulgt godt nok opp på, om man fikk gjort det, man sa man skulle gjøre.

Derfor er den helt store utfordring løpende å prioritere, fokusere og forenkle.

Når du har satt konkrete mål, forenklet og konkretisert planene sprer du det ut. Du får hele organisasjonen omkring deg med i de konkrete prosjekter. Du får endene til at nå sammen, og binder møter, strukturer og oppfølgning sammen. Du kommunisere, så der skapes forståelse og sammenheng (tale, dialog, nyhetsbreve,,,,).

Suksesskriteriet er, at planene er tilstrekkelige, at de er konkrete nok, og at dine medarbeidere er med!

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *