4 B’er der skaper glede og fremgang


Kjenner du det når det hele bare beveger seg fremover i slow-motion. Noe flytter seg ikke i det hele tatt. Du føler litt du står og ser i den blinde vinkel. Det hele bare skurer og går litt, men innerst inne har dere egentlig lyst til å oppnå mer enn dere gjør.

Både som enkelt individ, som team og som arbeidsplass. Være litt gladere, gjøre det hele litt mer gøy og gjøre det hele litt bedre. Du bare tenker, hva blir konsekvensen av dette? Vi får liksom ikke fart i sakene. Motivasjonen er lav. Folk holder seg litt for seg selv og samarbeidet er labert. Det føles litt liksom å kjøre bil og kun se i bakspeilet. Retningen er utydelig.

Da kan du spørre deg selv. Har vi attraktive mål der gir mening for oss?

Forskning viser at attraktive mål gir mennesker glede og glade mennesker gir glade arbeidsplasser. Timothy A. Pychyl, ph.D og psykolog på Carleton University i Ottawa, skriver at sommel ikke bare underminere prestasjoner, det underminere glede. Og er det noe vi alle ønsker, er det jo å være glade. Forskning viser at det å sette seg attraktive mål har en markant innflytelse på utvikling og vedlikeholdelse av psykologisk velvære. Gjør vi gjør fremskritt på våre mål blir vi følelsesmessige gladere og blir dermed gladere for innholdet i livet vårt. Forskningen viser at positive følelser har potensialet til å motivere oss samt påvirke vår vilje til å gjøre handlinger der bringer oss mot våre mål og positive følelser er derfor avgjørende for å skape fremgang på alle områder i livet, privat som profesjonell.

Denne formel kan med andre ord være med til at skape glede, fremgang og suksess.

Beslutt + Begynn + Bygg + Bli ved = Fremgang

Sett deg attraktive mål der gir mening. Beslutt deg for at det er viktig for deg, at du vil gjøre det.

Begynn jobben. Bygg rutiner, mønstre og vaner der gir deg utvikling. Bli ved til du er hvor du ønsker å være – i mål.

Det er jo cool!

De 4 førstehjelps B’er

Jeg vil her prøve, enkelt og simpelt å gi deg noen tips til hvordan du best bruker formelen for Fremgang i sin simpleste form.

B for Beslutt

Alt starter med en beslutning. Når du gjør en oppgave på jobben er det for du beslutter deg for å gjøre det. Når dere setter gang i et nytt prosjekt, er det en beslutning der har satt det i gang. Når du står ut av sengen om morgenen, er det for du beslutter deg for å gjøre det. Når du spiser frokost, er det for du beslutter deg for å gjøre det. Når du hjelper ungene med lekser, er det for du beslutter deg for å gjøre det. Når du går på restaurant, kino og annet, er det for du beslutter deg for å gjøre det. Og så videre.

Men det er samtidig for der er et mål og en mening med det.

Der er alltid en årsak til du beslutter deg for å gjøre det du gjør. En dypere mening
. Noe du vil oppnå, et spesifikk mål med den handling du gjør. Vi kaller det også for motivasjon. Motivasjon er motiver der driver deg mot å gjøre en aksjon, noe der trigger positive tanke- og handlemønstre hos deg. Motivasjon kan genereres. Som et kraftverk generere strøm, kan du generere motivasjon. Og dette er viktig å huske på. Graden av motivasjon styrer du langt på vei selv. Du kan få den til å gå opp, du kan få den til å gå ned.

Når du i fremtiden skal ta en beslutning om å gjøre noe eller for så vit også om ikke å gjøre noe, kan du med fordel overveie dette:

 • Hvorfor vil du gjøre det du tenker å gjøre? Eller hvorfor vil du ikke gjøre det? Dette er det der gir deg følelsen du gjerne vil ha. Det er det deg til slutt gjør deg glad. Hva er det der driver deg?
 • Hva vil du oppnå med å gjøre det og hva vil du oppnå ved ikke å gjøre det? Dette er målet ditt.
 • Om du velger å gjøre det, hva vil det da gi deg? Hva vil det gi deg å la vær? Det er det der skal gi deg gnisten i øynene og flammen i magen.

B for Begynn

Å begynne er rimelig enkelt når du først har tatt den rette beslutning. Da er motivene dine på plass. Å begynne handler om å skape handling og å gjøre noen aksjoner der bringer dine intensjoner i live. Implementeringsintensjoner er en bestemt type hensikter som definerer når og hvor en bestemt adferd vil bli utført.

Å begynne reisen mot målet handler altså om å definere når du vil gjøre noe og hvor det vil være best å gjøre det, å skape en adferd der vil hjelpe deg til å gjøre intensjoner om til aksjoner. Du må erstatte tidligere vanehandlinger med nye og det gjør du best gjennom å lage en handlingsplan der inneholder prestasjonsindikatorer der viser om du er på vei i rett retning.

Prestasjonsindikatorer måler de ting der leder deg til målet. De aktivitets-tiltak som er mest forbundet med å oppnå dine VILT viktige mål. Ting du kan justere underveis. De har to viktige kjennetegn, de er forutsigbare og påvirkbare. De utelukker også overraskelses elementet.

 • Har du en plan for fremdrift for deg selv og finnes der en på arbeidsplassen?
 • Hvilke indikatorer har du for deg selv og hvilke indikatorer har dere for arbeidsplassen?

I punktet før definerte du dine dypere liggende årsaker til å begynne, hva du ville, hvorfor du vil det og hva det vil gi deg. Nå skal du skape handlinger og det betyr du må definere hvilke nye tiltak du vil gjøre for å komme fremover og ikke minst når du vil gjøre disse tiltak.

Husk på at ifølge Einstein er definisjonen på galskap «å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat!»

B for Bygg

Nå er du på vei, du er startet og er kommet godt i gang. Du har innstilt GPS’en, men som bilen ikke kjører av seg selv, gjør du det heller ikke. Å innstille er ikke nok. Når du bygger et hus er det heller ikke nok å legge fundamentet, du må faktisk sette opp vegger, tak og gulv. Du må være tålmodig og vedholdende. De som bygger huse har tegninger, planer og evalueringsmøter. Det samme må du ha. Derfor:

 • Bruk den plan du laget under siste punkt.
 • Evaluer løpende ved hjelp av de prestasjonsindikatorer du satte opp i siste punkt. Hvor står jeg? Hva har jeg oppnådd til nå? Er jeg i rute eller?
 • Hold deg selv ansvarlig for prosjektet ved å lage ukentlige oppfølgninger med deg selv

  Penile implantsthe time) Most times buy viagra online.

  . Sett av tid til å overveie om du gjør det du har sakt du ville gjøre. Vær ærlig for dette er viktig for deg!

 • Lag en ny plan for den neste uke, måned eller hva der passer. Hva skal jeg gjøre i den neste periode og hvorfor nettopp det? Jeg kan anbefale og gjøre dette på ukentlig basis. For da kan du reagere løpende og ikke plutselig stå og, UPS, jeg er jo ikke der jeg ville og nå er det for sent.

B for Bli ved

Når du har først har besluttet deg, begynt og har bygget en stund vil du oppleve at det å bli ved plutselig er «a piece of cake». Hvor du kanskje før gav opp fordi det du gjorde ikke var viktig nok, vil du nå merke effekten av solid motivasjon og viljekraft. Fordi du har endret litt på dine mønstre og vaner i de tre øvrige punkter er det og bli ved plutselig relativt enkelt. Jeg kan dog anbefale deg et fokus område og det er repetisjon.

Repetisjon er et simpelt verktøy. Det må blott brukes konstruktiv og positivt. Vi mennesker har en tendens til å repetere de mønstre og vaner der gir oss det vi ikke ønsker og det er jo ikke voldsomt smart og det vet vi det ikke er. Men nå har du jo vært smart. Du har allerede definert hva du vil, hvorfor du vil det, når du vil det og ikke minst hvilke tiltak du vil gjøre. Det er nå det er viktig å huske på at motivasjon kan genereres og at vilje kan det samme. For alt kommer sikkert ikke til å gå som en lek. Det er jo tross alt en ny vei du er ute å kjøre, en ny retning du beveger deg i og det ville jo ikke være rart om du støter på uventet situasjoner, situasjoner du ikke har vært i før. Husk på hvorfor du startet! Hvorfor er du nå i gang med nettopp dette? Hva er det, det vil gi deg? Når du banker på mulighetenes dør, kan du være helt sikker på at det er hardt arbeid der åpner døren.

Hold derfor planen du har lagt, juster om nødvendig da, men kun om de første planer ikke har vist seg å ta deg ditt du ønsker.

Bevisst repetisjon kan trenes som alt annet. Vi må blott først vite hva det er vi ønsker å repetere og til det trenger vi et mål eller flere mål og en god plan.

En kontinuerlig prosess

Livet utvikler seg hele tiden og derfor er jobben med de 4 B’er også en løpende prosess. Noe der skal justeres og utvikles hele tiden. Du vil ta en beslutning i dag som ikke er holdbar om noen uker. Da må du ta en ny. Jeg anbefaler deg derfor å implementere denne enkle tilgangen i hverdagen din og sørg for å vedlikehold og tren det hele tiden.

Veien til suksess og fremgang på så vel de store tingene som de små tingene i livet og på arbeidsplasser kan være enklere enn du hittil har trodd.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *