Hvorfor arbeidsglede er viktigere enn trivsel og tilfredshet

Norske arbeidsplasser bruker enorme ressurser på å måle og fremme medarbeidertilfredshet i den tro, at tilfredse medarbeidere er mere effektive, mere lojale og mindre syke.

Den tese holder bare ikke. Forskningen viser, at tilfredse medarbeidere ikke nødvendigvis levere et bedre stykke arbeid, har lavere sykefravær eller bliver lengre tid i jobben.

Derfor skal du sette jobbtilfredsheten i baksetet og i stedet skal der fokuseres på å skape arbeidsglede.

De to emner er relaterte, men veldig forskjellige. Forskjellen er dog enkel: Jobbtilfredshet handler om, hva medarbeiderne tenker om det dem gjør på jobben. Når de samlet sett betrakter alle omstendighetene ved jobben – lønn, jobbinnhold, transport tid, tittel, arbeidsvilkår, pensjonsordning, frynsegoder, osv. – er dem da tilfredse med det dem har? Det er en intellektuell øvelse, og tilfredshet er primært basert på en sammenligning med andre – ikke på absolutte tall. Får jeg mer eller mindre en kollegene mine? Har jeg bedre vilkår enn medarbeiderne hos konkurrenten?

kahnemann_hybridmodel
Daniel Kahnemann – Hybridmodel

Arbeidsglede derimot handler om hva folk føler på jobben nettopp nå. Går dine medarbeidere rundt akkurat nå og føler seg glade, stolte, anerkjent og motiverte? Eller føler dem seg stresset, nervøse, skuffet og frustrerte?

Vi er ikke vant med å snakke om følelser på jobben, men undersøkelser viser at det nettopp er følelsen av glede (eller det psykologer kaller positiv affekt) som skaper bedre prestasjoner. Undersøkelser fra psykologi, sosiologi og neurologi viser, at når dine medarbeidere har en god dag, er de mere produktive, kreative, energiske og motiverte. Glade ansatte er også bedre til at samarbeide, selger mer og giver langt bedre service til kundene. Den glade medarbeider er simpelthen drømmemedarbeideren.

Og husk: Den samme effekt kommer ikke av trivsel- og jobbtilfredshet.

Få folk til å gå den ekstra milen – med glede

Veldig mange norske medarbeidere er tilfredse, men ikke glade. Du kjenner dem godt. Det er de medarbeidere som allerede har fått alt hva dem kan peke på – de har en fornuftig lønn, bonus og pensjon. Dere har nettopp brukt en formue på å gi dem massasjeordning og heve/senke skrivebord. De scorer fornuftig i den årlige APV/tilfredshetsmåling – kanskje 4,3 ut av 5. De passer deres arbeid og gjør det OK, men der kommer ingen nye ideer fra dem, de viser ikke mye begeistring og de går sjeldent den ekstra mil frivillig for kundene eller for arbeidsplassen.

Arbeidsglede handler om hva folk føler på jobben nettopp nå. Går dine medarbeidere rundt akkurat nå og føler seg glade, stolte, anerkjent og motiverte? Eller føler dem seg stresset, nervøse, skuffet og frustrerte?

Trivsels- og tilfredshetsfaktorene skal selvfølgelig være i orden. Medarbeiderne dine skal have den lønn dem er verd. Om noen fortjener en forfremmelse eller en bonus, skal dem ha den. Men jobbtilfredshet i seg selv gir ikke positive resultater for arbeidsplassen – den er kun det fundament som arbeidsgleden skal bygges på. Og når først det basale er i orden, kan du ikke skape mere arbeidsglede, ved å skape mere tilfredshet.

Når bedrifter og ledere allikevel fokuserer veldig mye på tilfredshet, skyldes det primært tre ting. For det første er det, hva alle de andre gjør – og vanens makt er stor. For det andre er tilfredshet let å måle. Følelser på jobben kan også måles, men det krever mer enn blott et årlig spørreskjema. Og for det tredje er det lett og uforpliktende at arbeide med tilfredshet – det krever blott, at man som bedrift hiver den store pengeboken frem og betaler for bonus/frukt/kaffe/massasje/etc.

Arbeidsglede derimot krever, at virksomheten engasjerer seg ekte og oppriktig i sine medarbeidere. Det krever en dyp forståelse av medarbeidernes ønsker og drømme. Det krever at lederne er villige til å ta dialogen med de ansatte om deres gleder og sorger på jobben. Gjør dem det får dem til gjengjeld også tilbake i både pose og sekk.

Det er ikke lett! Ironisk nok kan en innsats for å øke arbeidsgleden være vesentlig rimeligere enn mange tilfredshets-initiativer, men det krever til gjengjeld en del mer av lederne som mennesker. Men lad meg slå det veldig tydelig fast: Om dere fortsetter med kun å måle og skape jobbtilfredshet, så er det spilte krefter (og penger). Mer arbeidsglede derimot, er veien til et bedre arbeidsliv for medarbeiderne og bedre resultater på arbeidsplassen.

Det er arbeidsgleden som får kollegaene dine til å gå den ekstra milen! Så mitt råd til deg og alle andre arbeidsplasser er; Sett fokus og målinger på og av jobbtilfredsheten litt i baksetet og fokuser i stedet på å skape arbeidsglede!

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *