Bevar arbeidsgleden og produktiviteten med hjemmekontor

I den neste tiden vil mange ha hjemmekontor og da er det veldig viktig at alle har tenkt over hvordan man kan holde oppe produktiviteten og effektiviteten. Og nøkkelen til det er gjennom å bevare arbeidsgleden.

Å arbeide hjemmefra eller generelt på andre lokasjoner handler mye om tillit. Både tillit fra nærmeste leder, men også tillit fra teamet man er en del av. Når veldig mange jobber hjemmefra, vil psykologisk nærhet være en nøkkelfaktor for å skape tillit og ikke minst sikre at folk ikke føler seg isolerte og ensomme.

Skap psykologisk nærhet og trygghet

Er du leder er det viktig at du i denne periode viser at du er der for dine kolleger. Gjør det til en daglig rutine og vise dette gjennom telefon-oppkall og anerkjennende tilbakemeldinger. Vær nysgjerrig og tilby hjelp og coaching. Selv om det forventes selvstendighet og at det tas individuelle beslutninger, sikrer deg at alle vet du er der til å hjelpe om noen trenger det.

Her skal du få noen tipp til hvordan du kan skape nærvær og psykologisk trygghet og sikkerhet når folk ikke er fysisk sammen.

  1. Morgen video møter – Start dagen med å snakke sammen. Uansett om det er noe jobbrelatert eller ikke. Hold kontakten, jevnlig. Her kan dere også sette dagens agenda slik alle vet hva de skal bidra med.
  2. Ha nettbasert kaffe pauser på tvers av lokasjoner/hjemmekontorer. Slå på kameraet på telefonen og vær «sammen». Enten sett av tid, «to kaffe» eller la kaffepausen være «live» hele tiden slik de som er der til enhver tid er med. Jeg foreslår at dere setter tid av til dette i kalenderen. Da kommer det påminnelse. Dette er viktigere enn du tenker.
  3. Ha nettbaserte møter. At vi ikke er fysisk sammen betyr ikke at vi ikke har behov for å møtes. Når vi ser hver andre bringes flere positive følelser i spill og det øker gleden og dermed produktiviteten og effektivitet. Start disse møter med å la alle fortelle hvordan de har det, hvordan det går med hjemmekontor. Fokuser på det positive.
  4. Kommuniser om mulig enda mer. Og gjerne muntlig. Dette mest for å unngå misforståelser
    . Skriftlig kommunikasjon kan lettere misforstås enn muntlig.
  5. Ros og anerkjenn. Dette er helt sentralt. Fokuser på det som går bra, det bidrag alle yter i denne ekstraordinære situasjonen. Keep it simple. «Takk for du….» «Jeg setter virkelig pris på du gjør….» «Fantastisk at du……» Og så videre.

Finn din egen vei til å være til stede

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *